TFT Güncellemesi: Ruhdaş Sınıfı

Yazan Riot Jag and Riot Beernana

Hem hayatın hem de ölümün ötesinde birbirlerine bağlı olan Senna ve Lucian, birlikte Taktik Savaşları'na geliyor. Ruhdaş olan bu iki yüksek hasarlı taşıyıcı, bir diğeri hayatta olduğu sürece kendi fani sınırlarını aşıyor.

Hadi nasıl çalıştıklarına bakalım:

Ruhdaş

(2) Bir turda katledilen ilk Ruhdaş birim ruhlar âlemine geçerek hedef alınamaz hale gelir ve diğer Ruhdaş birim hayatta olduğu sürece savaşmaya devam eder.


Senna

Bedel: 2 Altın
Köken: Gölge
Sınıf: Ruhdaş
Yetenek: Deşen Karanlık

  • Senna en uzaktaki takım arkadaşının içinden geçen bir huzme ateşleyerek rakiplere 50/100/150 Büyü Hasarı verir ve takım arkadaşlarının isabet etkilerini 5 saniyeliğine güçlendirerek Senna'dan 25/45/65 Büyü Hasarı vermelerini sağlar.

Senna takım arkadaşlarını güçlendiren ve aynı zamanda hasar veren bir arka saf birimi. Yeteneği Deşen Karanlık, huzmenin içindeki takım arkadaşlarına isabet halinde Senna tarafından uygulanan ilave büyü hasarı verir. Bu sayede Senna çatışma sırasında daha fazla alt etme gerçekleştirerek gölge özelliğinden daha çok faydalanabilir..


Lucian

Bedel: 4 Altın
Köken: Işık
Sınıf: Ruhdaş
Yetenek: İnfaz

  • Lucian silahlarını 4 saniye boyunca bir yöne doğru saldırı hızının 4 katı hızda ateşler. Her bir atış SG'sinin %20/30/50'si kadar hasar verir, isabet etkilerini uygular ve 30/40/50 Büyü Hasarı verir.

Lucian, ışık özelliğine sahip yeni taşıyıcımız ve özellikle tek bir hedefe zamanla hasar vermekte usta. Yeteneği İnfaz, Deşen Karanlık gibi hasar arttırıcı yeteneklerle iyi bir sinerji oluşturuyor ve isabet etkilerini uyguluyor.


Ah, neredeyse Amumu'yu unutuyorduk

Bedel: 5 Altın
Köken: Alev
Sınıf: Gardiyan
Yetenek: Hüzünlü Mumya'nın Laneti

  • Amumu'nun hiddeti patlayarak 2/3/4 hücrelik alandaki rakiplere 250/500/1337 Büyü Hasarı verir ve onları 1,5 saniyeliğine sersemletir.

6 Alev şampiyonundan oluşan takımlar yeterince iyi sonuç vermiyordu. Özellikle de Işık gibi diğer benzer kompozisyonlarla rekabet edecek işlevselliğe sahip değillerdi. Ancak artık Amumu imdada yetişiyor. Kendisi Alev dizilimleriniz için tanklık yapmaya hazır. Alev Hücreleri içinde kalan rakipleri sabitlemesinin yanı sıra sevimliliği ve yalnızlığıyla öne çıkan Amumu, kelimenin tam anlamıyla yıkıcı bir kuvvet.


1 week ago

Şununla etiketlendi: 
Teamfight Tactics, Senna, Amumu, Lucian

İlgili İçerik