Resmi Kurallar

RIOT GAMES, INC.

“TBF Slogan Yarışması”

 

KAZANMAK YA DA GİRİŞ YAPMAK İÇİN HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYE YA DA HERHANGİ BİR SATIN ALMA İŞLEMİNE GEREK YOKTUR.

 

1. Uygunluk.

 

Yarışmaya katılanların (“Yarışmacı”), Yarışmaya (“Yarışma”) giriş esnasında on sekiz (18) yaşını doldurmuş ya da daha büyük olması ve Türkiye vatandaşı olması, İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Her bir Yarışma ve tüm Yarışmalar için, Sponsor’un çalışanları ve onların birinci dereceden akrabaları (ebeveyn, kardeş, çocuk, eş ve bağı olsun ya da olmasın aynı evde ikamet eden herhangi bir kişi ve Yarışmayla ilişkili tüm diğer tüzel kişiler ya da onların bağlı ebeveynleri ve bağlı ortaklıkları, bağlı kuruluşları ve onların reklamcılık ve tanıtım acenteleri, memurları ve yöneticileri ve geçen altı ay içerisinde Sponsor adına profesyonel hizmet sağlamış olan danışmanlar, bağımsız yükleniciler, sözde “geçici çalışanlar”, eski çalışanlar ve stajyerler (ve onların birinci dereceden aile üyeleri), ya da herhangi bir bağlı şirket ya da kişilik dahil fakat bunlar sınırlı olmamak üzere Yarışma ile ilişkili tüm diğer şirketler ve onların ilgili acenteleri, memurları ve yöneticileri ve tüm bireyler giriş yapma veya kazanma hakkına sahip değildir.

 

Bir ödül kazanma hakkına sahip olmak için Girişler (yukarıda tanımlandığı üzere) aşağıda tayin edilen formatta, Sponsor tarafından alınmalı ve tamamlanmalıdır. Sponsor, (aşağıda tanımlanan) Başlama Tarihinden önce yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmek istemiyorsanız, bu Yarışmaya katılmayın. Yöneticiler, memurlar ve Sponsor’un çalışanları, ebeveyni ve onların ilgili bağlı şirketlerinden herhangi biri, bağlı kuruluşları, temsilcileri, profesyonel danışmanları, reklamcılık ve tanıtım acenteleri ve her biri yerleşik olan birinci dereceden akrabalar ve şahıslar, giriş yapmaya ya da herhangi bir ödül kazanmaya yetkili değildirler. İlgili tüm ulusal, yerel kanunlar ve yönetmelikler uygulanacaktır. Yarışmaya katılmak ya da kazanmak için herhangi bir maliyet yoktur.

 

2. Feragat.

 

Sponsor, tüm diğer katılımcı sponsorlar ve onların herhangi bir ana şirketi, bağlı kuruluşları, bağlı ortaklıkları, yöneticiler, memurlar, profesyonel danışmanlar, çalışanlar ve temsilciler şunlardan dolayı sorumlu olmayacaklardır: (a) herhangi bir gecikme, kayıp, yanlış gönderilmiş, yanlış veya karmaşık ya da tahrip edilmiş iletimler ya da Girişler; (b) telefon, elektronik, yazılım, donanım, network, internet ya da diğer bilgisayar ya da iletişim bağlantılı arızalar ya da hatalar;(c) Sponsor’un kontrolü dışındaki olaylardan ötürü gerçekleşen herhangi Yarışma aksamaları, haksızlıkları, zarar ya da ziyanları; ya da (d) Sponsor’un kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü, Yarışma ile ilişkili herhangi bir malzemeye ait her türlü basım ya da matbaa hataları.

 

3. Yarışma Dönemi

 

Yarışma 3 Eylül 2018 tarihinde saat 20.00’da (UTC+3) başlayacak, 7 Eylül 2018, 20.00’a  kadar devam edecektir. Bitiş tarihinden sonra yapılan Girişler, kazanma hakkına sahip olmayacaktır. Sponsor ya da Sponsor’un görevlendirdiği memurlar, tüm yarışma ile ilişkili tarihleri ve zaman süreçlerini belirleme konusunda tek yetkili olacaktır.

 

4. Yarışmaya Giriş.

 

Başlama tarihinde başlamak üzere, Yarışmacı https://boards.tr.leagueoflegends.com/tr/ “Panolar” üzerinden Royal Bandits ve Bahçeşehir SuperMassive takımları için ürettiği TBF sloganını yorum olarak ilgili konu altına girerek Yarışmaya katılabilir. Her Yarışmacı sınırsız sayıda katılım hakkına sahiptir. Sponsor’un kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Giriş, şu durumların olması halinde herhangi bir zamanda silinebilir ya da diskalifiye edilebilir:

 

(i) Yapılan Giriş; açık saçık, müstehcen, karalayıcı, uygunsuz, aşağılayıcı, pornografik, küfürlü, taciz edici, yasadışı, kaba ya da saygısız davranışlar gösteriyor ya da bu davranışları yüceltiyorsa,

(ii) herhangi bir ırk, din ya da etnik kökeni aşağılıyorsa,

(iii) yasadışı gizlilik işgalini teşkil ediyorsa,

(iv) yukarıdakilerin herhangi birinden yapılan Girişin bir parçası olarak ya da Girişin adına yarar sağlıyorsa,

(v) bu Resmi Kuralları ve Site Kullanım Şartlarını ihlal ediyorsa,

(vi) ya da herhangi bir sebepten dolayı uygunsuz olduğu düşünülüyorsa.

 

Girişin silinmesi durumunda, Giriş uygunluluk vasfından diskalifiye edilir ve hükümsüz ve geçersiz sayılır. Girişler Yarışmacıya iade edilmeyecektir. Girişlerin silindiği ya da diskalifiye olduğu hususunun bildirilmesi gerekli değildir.

 

5.  Yapılan Girişte Hakların Tanınması.

 

Yarışma ile ve ilaveten Sponsor’un reklamcılık ve tanıtım çalışmaları ile ilişkili herhangi bir amaç için içeriği kullanması, dağıtması ve ticari olarak ondan faydalanması için kalıcı, geri alınamaz, evrensel, münhasır olmayan (Yarışmacının Siteyi kullanması dahil olmak üzere Yarışmacının kişisel kullanımı hariç), tamamı ödenmiş ve telifsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir lisans verir. Sponsor herhangi bir durumda ve herhangi bir sebepten dolayı tüm Girişleri düzenleme hakkını muhafaza eder, fakat bunu yapması konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur. Sponsor, ilan, ticari satışlar, çoğaltma, ifşa etme, reklamcılık ve tanıtım faaliyetleri, dağıtım, iletim, yayıncılık ve yayımlama dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için içeriği kullanma hakkını saklı tutar, fakat bu konuda yükümlülüğü yoktur. Sponsor, kullandığı bilgilerle ürün ve/veya hizmet geliştirme ve pazarlama amacı dahil fakat sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için içeriğin içerdiği her türlü fikri, bilgiyi veya tekniği kullanma hakkını saklı tutar, ve her bir Yarışmacı, bu Hakların Tanınması bölümü uyarınca yarışmanın ya da bahsi geçen içeriğin her türlü kullanımı için Sponsor’dan, onun temsilcilerinden, bağlı ortaklıkları ya da devralanlarından gelecek hiçbir ilave ödemenin, ücretin, telif hakkı ücretinin ya da diğer tazminatların olmayacağını bilir ve kabul eder. Yarışmacı, yukarıda bu paragrafta belirtilen Sponsor’un haklarını etkilemek, tamamlamak veya onaylamak üzere Sponsor tarafından makul ölçülerde istenilen her türlü ilave işlemi, masrafları Sponsor’a ait olmak üzere kabul eder (yeminli ifade-beyannamelerin ve diğer belgelerin icra edilmesi dahil fakat bununla sınırlı değildir). Girişe verilen hakların, ilaveten, her bir Yarışmacı ve onun bağlı varisleri işbu vesileyle Sponsor’u ve onların ilgili ana şirketleri, temsilcileri, bağlı ortaklıkları, mirasçıları ve devredilenleri ile birlikte herhangi bir uygun ortak sponsorunu, ve onların ilgili yöneticilerini, üyelerini, ortaklarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini (hepsi topluca “Muaf Tutulan Taraflar”), içerik ile ilişkili olarak avukatlık ücretleri ve masrafları dahil herhangi bir üçüncü şahsın haklarının ihlalinden doğan, herhangi bir şekilde veya biçimde, her türlü dava ve/veya yükümlülükten ötürü tazmin eder, ibraz eder ve muaf tutar, ve zarar görmelerini engeller. Bir içeriğin bu Yarışmadan bir ödül kazanması durumunda Yarışmacı, Sponsor’un önceden yazılı olarak verilmiş izni olmaksızın herhangi bir şekilde veya biçimde Girişi pazarlama, dağıtma, satma, alt lisan verme veya Girişten ticari olarak faydalanma arayışına girmeyeceğini ilaveten kabul eder.  

 

GİRİŞ KONUSUNDA HAKLARIN TANINMASINA İLİŞKİN ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YARIŞMAYA GİRMEYİNİZ.

 

6. Ödüller.

 

ALINDI İLE İLİŞKİLİ TÜM YEREL VERGİLERİ VEYA HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN KULLANIMI, KAZANANIN YEGANE SORUMLULUĞUNDADIR. Tüm ödüller, yeterli sayıda ehliyetli eser yapılması koşuluyla verilecektir. Ödüller kazanan başına, 16 Eylül 2018’de Spor ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali’ne iki kişilik bir adet bilet ile sınırlıdır. Yarışmanın bilet ödülü her iki takım için üretilen ilk 3’e seçilen sloganların sahiplerine verilecektir. 1.’lik ödülü ise hem bahsi geçen iki kişilik bilet, hem de etkinlik alanında sloganın basılı olduğu pankartın yer alması şeklinde gerçekleştirilecektir. Sponsor’un kontrolü dışında teslim edilemez olarak iade edilen, veya bildirimin gönderilmesinden sonra beş (3) gün içerisinde talep edilmeyen ödüller cezalı olacaktır ve alternatif bir kazanana verilecektir. Ödüller devredilemez. Herhangi bir ödülün değişimine veya takasına (para ile dahil olmak üzere) izin verilmez; bununla birlikte Sponsor kendi takdir yetkisi ile herhangi bir ödülü daha yüksek bir değerle veya eşdeğer bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Her kullanıcı, bir ödül ile sınırlandırılmıştır. Tüm ödüller “OLDUĞU GİBİ” verilir ve açıkça ya da ima edilmiş olan HERHANGİ BİR TÜRDEN GARANTİ İÇERMEZ (belirli bir amaç için her türlü ima edilen pazarlanabilirlik veya uygunluk garantisi dahil, fakat bununla sınırlı değildir).  

 

7. Yargılama.

 

Belirlenen etiket kullanılarak paylaşılan bütün içerikler, Riot Games çalışanlarından kurulan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeden geçen içerikler, finalist takımlar tarafından değerlendirilecek ve kazananlar bu takımların jürisi tarafından belirlenecektir.

Sponsor kazananın kimliği ve uygunluğu konusunda makul ölçülerde tatmin olmazsa, her türlü durumda ödülü geri çekme hakkını saklı tutar. Sponsor’un kararları her hususta nihai karardır.   

 

8. Sponsor’un, Yarışmacıların İsimlerini ve Suretlerini Kullanması.

 

Yarışmaya girerek, her bir Yarışmacı Sponsor’un ve onun mirasçılarının, bağlı kuruluşlarının, temsilcileri ve devralanlarının, (yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece) Yarışmacının adını, suretini, görüntülerini, fotoğraflarını, sesini, imzasını, ikamet şehri, biyografik bilgisini ve ödüllerini, reklamcılık, ticaret ve tanıtım için şimdi ya da bundan sonra bilinen her şekilde ve formatta; İnternet, sosyal medya uygulamaları üzerinde ya da kablosuz uygulama protokolü aracılığıyla dahil fakat sınırlı olmamak ve yasalar tarafından yasaklandığı yerler hariç olmak üzere, hiçbir ilave tazminat izin ya da bildirim gereği olmaksızın kullanabileceğini kabul eder.

 

Yarışmacı giriş yaparak aynı zamanda, yukarıda bahsi geçen Yarışmacı tarafından sağlanan bilginin Sponsor tarafından toplanmasını ve/veya muhafaza edilmesini de onaylar. Her bir Yarışmacı, Yarışmacının Girişinin, dünya çapında görüntülenmesi için Sponsor tarafından İnternete verilebileceğini özellikle bilir ve kabul eder.

 

9. Kuralların Kabulü; Genel Muafiyet.

 

Yarışmaya giriş yaparak ve yasaların maksimum izin verdiği ölçüde, her bir ilgili Yarışmacı, burada verilen tüm amaçlar için nihai olacak olan Sponsor kararlarının ve bu Resmi Kuralların bağlayıcı olacağını kabul eder. Her bir Yarışmacı ilaveten Muaf Tutulan Tarafları bundan doğacak herhangi bir yükümlülükten muaf tutar, azleder, tazmin eder ve zarar görmelerini engeller, ve kişisel yaralanmalar, ölüm; mal ve kamusal ya da gizlilik haklarına verilen zarar ya da tahribat, hakaret ya da kötü bir şekilde betimleme dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilerek ya da bilmeyerek, sözleşme teorisi, haksız bir fiil (ihmal dahil), teminat ya da diğer teoriler altında olsun ya da olmasın, Yarışma ile ilişkili olarak ya da Yarışmadan doğan her türlü talep, masraf, zarar, kayıp ya da hasarlardan; ya da herhangi bir ödülün kullanımı ya da kullanma yetersizliği, teslimatı, yanlış teslimatı, bildirim hatalarından, kabul ve sahipliğinden feragat eder. Sponsorun ihmalinden kaynaklanan taleplerden açık bir şekilde feragat ederek Yarışmacı, Sponsor’un kasıtlı olarak pervasız hareketlerinden kaynaklanan taleplerinden feragat etmez. Bir yasa konusu ya da ilgili yargılama yetkisindeki kamu politikası olarak bu taleplerden feragat edilemez. Yarışmacı ilaveten, bu paragrafın ya da bu Resmi Kuralların herhangi bir bölümünün geçersiz olması halinde, buna karşın, geri kalanın tam bir yasal yürürlük ve geçerlilik içerisinde olmaya devam edeceğini kabul eder.

 

10. Genel Giriş Kuralları.

 

Doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir çoklu kimlik altında, veya herhangi bir yazılım programı altında giriş yapmaya teşebbüs eden ya da bunu teşvik, ya da Sponsor tarafından saptandığı haliyle doğrudan ya da dolaylı olarak yanlış giriş yapmak, oylamak ya da teşvik etmek amacıyla diğer herhangi bir cihaz, metot ya da hile kullanan herhangi bir birey ya da Yarışmacı diskalifiye edilecektir.

Sponsor, kendi takdir yetkisiyle, tüm Girişleri gözden geçirme ve soruşturma hakkını ve adil bir Yarışma sağlamak amacıyla gerekli gördüğü tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar. İptal edilmiş, kayıp, okunaksız, tahrip edilmiş ya da tamamlanmamış Girişler, uygunsuz, diskalifiye ve geçersiz sayılacaktır.  

Ana şirketi, bağlı ortaklıkları ve kuruluşları, reklamcılık ve tanıtım acenteleri, tedarikçileri (tüm ödül sağlayıcıları dahil olmak üzere), matbaacıları ve distribütörleri, ve bu Yarışma ile bir şekilde ilgili olan herhangi ya da her bir kişinin ilgili yöneticileri, üyeleri, ortakları, memurları, çalışanları, temsilcileri ve acenteleri ile birlikte Sponsor; (i) geciken, kaybolan, tamamlanmamış, yanlış yönlendirilmiş ya da hasar görmüş Girişlerden; (ii)her türden teknik donanım, yazılım ya da telefon kusurlarından, kaybolmuş ya da erişim sağlanamayan ağ bağlantılarından; ya da (iii) katılım sağlamayı sınırlandırabilecek ve bu Yarışmada kullanılan ya da bu Yarışma ile bağlantılı olan programlama ya da ekipman veya gönderici tarafından sebep olunan başarısız olmuş, yanlış, hatalı, karmaşık ya da gecikmiş elektronik iletişimlerden; (iv) kazananlara yapılan bildirimlerde; ya da diğer Yarışma ile ilişkili iletişimlerde, veya bu Yarışmadaki Girişlerdeki süreçte, değerlendirmelerde ve çizelgeleme işlemlerinde oluşabilecek her türlü insan hatalarından; ya da (v) bu Resmi Kurallardaki herhangi bir yazım hatasından ötürü sorumlu değildir. Yazım, iletim ya da diğer hatalar sebebiyle olursa, bu Resmi Kurallarda belirtilen sayıdan hariç daha fazla ödül talep edilir ve duyurulur, varsayıldığı şekliyle geçerli talepte bulunan tüm kişiler, geçerli olan sayıda reklamı yapılmış ödüle sahip olmak için yapılan rastgele taslakta yer alacaktır. Hiçbir durumda reklamı yapılmış sayıdaki ödülden daha fazlası verilmeyecektir.  

Herhangi bir faktör (bilgisayar virüsleri, hataları, solucanları, onaysız değişiklik, yetkilendirilmemiş müdahale, hile, teknik hatalar veya diğer herhangi bir sebepten dolayı oluşan enfeksiyonlar dahil), bu Yarışmanın yönetimini, güvenliğini, adilliğini, bütünlüğünü ya da düzgün bir şekilde yürütülmesini etkilediğinde ya da bozduğunda; ya da bu Yarışma artık bu Resmi Kurallarda tanımlandığı gibi yürütülemeyecek hale geldiğinde, Sponsor kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bu Yarışmayı iptal etme, feshetme, değiştirme ya da erteleme, ve/veya kazananları tahrip edici eylemin uygulanmasından önce alınan ya da Sponsor tarafından adil ya da uygun olarak görülen Girişlerden seçme hakkını saklı tutar. SPONSOR HERHANGİ BİR HİLELİ GİRİŞ YA DA YARIŞMACI HAKKINDA YASALARIN İMKAN TANIDIĞI ÖLÇÜDE DAVA AÇMA HAKKINI SAKLI TUTAR. Sponsor’un yegane takdir yetkisinde olmak üzere, bu resmi Kurallara uymayan ya da bu Yarışmaya müdahale etme girişiminde bulunan Yarışmacı ve kazananlar her şekilde diskalifiye edilebilir.

 

SPONSOR TARAFINDAN VERİLEN TÜM KARARLAR NİHAİDİR. EĞER BU RESMİ KURALLARIN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN YARIŞMAYA GİRMEYİN.   

 

11. Kazananların Listesi.   

 

Kazananlar https://boards.tr.leagueoflegends.com/tr/ adresi üzerinden duyurulacaktır.

 

12. Telif Hakkı Bildirimi.

 

Yarışma ve ona eşlik eden tüm malzemelerin telif hakkı © [2014] Riot Games, Inc. ve onun lisansörlerindedir. Tüm hakları saklıdır.

 

13. Geçerli Kanun ve Yargılama.

 

Giriş yaparak ya da katılım sağlayarak, yasaların tutarsızlığı hususundaki ilkelere bakmaksızın, Yarışmayı ve bu Resmi Kuralları, Türkiye yasalarının yöneteceğini kabul etmiş olursunuz. Yarışmaya katılmanızın bir koşulu olarak, taraflar arasında çözümlenemeyen tüm ya da herhangi bir ihtilafın, ve bu Resmi Kurallar ile bağlantılı olarak ya da bu Kurallardan doğan dava nedenlerinin, herhangi bir biçimdeki grup davalarına başvurmadan, bireysel olarak çözüleceğini kabul etmiş olursunuz. İlaveten, herhangi bir ihtilaf durumunda, hiçbir koşul altında ödül elde etmenize izin verilmeyecektir, ve işbu vesileyle peşinen sarf ettiğiniz fiili masraflarınız hariç olmak üzere (örneğin, bu Yarışmaya girmenizle ilişkili olan masraflar) cezai, arızi veya dolaylı tazminat talep etme haklarınızın tümünden feragat edersiniz, ve ilaveten katlanan ve artan tazminat talep etme konusundaki tüm haklarınızdan feragat edersiniz.  

 

14. Diğer.

 

Yarışma veya bu Resmi Kurallar konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletisim@riotgames.com adresine mail atın. Sponsor herkesin görmesi için soruyu ilan etme ve cevaplama hakkını saklı tutar.

 

15. Yarışma Sponsoru.

 

Yarışmanın sponsoru, Riot Games Eğlence Hizmetleri LTD. STİ.’dir.