4.4 Yama Notları

Yazan Riot Pwyff

4.4 yama notlarına hoş geldiniz! Bir önceki yamada rekabete dayalı oynanış üzerinde küçük dengelemeler getirmekle uğraşırken, bir yandan da laboratuvarlarımızda üzerinde çalışmakta olduğumuz uzun vadeli değişikliklerden bahsetmiştik. Söz konusu çalışmaların ilk meyvesi olarak bu yamada daha sağlıklı (ve umarız daha az yasaklanacak) bir Kassadin yenilemesi ile karşınıza çıkıyoruz, merak etmeyin hızlı bir büyüsavar suikastçı olmaya devam edecek.

Bir diğer büyük çaplı değişiklik ise Lich Boğan için geldi, zira şampiyonların güçlerini sağlıksız yollardan çarpıtıyordu. Mesela, gücünün büyük bir kısmını Lich Boğan'dan alan epey şampiyon var. Yapılan değişiklikleri telafi etmek adına bunları dengeledik. Bir de, Lich Boğan'ı ani saldırı gücü ve kısa bekleme süresi özellikleri yüzünden seven şampiyonlar var. Ani saldırı, doğru zamanlama ve yerinde kullanıldığında sağlıksız bir olay değil; ancak Lich Boğan halihazırda yapabildiğiniz şeylerin üstüne sadece yığınla hasar verdiren ve Ölümateşi Pençesi gibi anı saldırı gücü odaklı diğer eşyalardan çok çok daha hızlı çıkılabilen bir eşyaydı. Lich Boğan'ı masaya yatırmakla, gelecekte belli başlı şampiyonları tekrar gözden geçirip, dengelemek adına müdahale edebileceğimizi göstermek istedik. 4.4 yamasında bazı şampiyonlarda göreceğiniz üzere bu işe şimdiden giriştik.

Tasarım ekibinin üyelerinden Statikk, ilerleyen günlerde güç eğrileri konusunda (bir şampiyonun oyunda en güçlü veya en zayıf olduğu anlar gibi) derinlemesine bir açıklama yapacak. Bu sayede Kassadin ve Elise gibi şampiyonlara getirilen değişiklikleri daha rahat anlatabileceğiz. Özetleyecek olursak, şampiyon güç eğrisi uç değerlerde seyrettiğinde maçın sonucunu oyuncunun kabiliyetinden çok seçilen şampiyon belirliyor. League of Legends'da başarıya giden yol daima maç öncesi verilen kararların ve maç esnasındaki uygulamaların kesişiminden geçmeli. Oyunun hangi safhasında olursa olsun, dezavantajlı durumda bile olsalar bütün oyuncuların rakiplerini makul sınırlar dahilinde alt etme fırsatına sahip olmalarını arzu ediyoruz. Bu safhaları hiçbir şey yapmadan, sırf varlığı ile otomatik olarak kazanan şampiyonlar bu felsefeyi boşa çıkartmış oluyor.

Şimdilik bu kadar felsefe muhabbeti yeter, sözü yama notlarına bırakıyorum! Peki yama notlarında ne var? Daha çok felsefe! Vuhuu!!!11onbir

Pwyff

Yama Güncellemeleri

03/21/2014

Giderilen Hatalar

 • Heimerdinger'in Q - H-28G Evrim Tareti'nde kademe atladıysa, öldükten sonra 3 tane olana kadar durmadan taret seti yenilemesine yol açan bir hata giderildi.

Başa dön

LOL İstemcisi

4.3 yamasında başladığımız işe devam etmek adına genel temizlik ve hata giderme çalışmalarımız oldu.

 • Oyun sahipleri artık lobi davet panelinde "Oyun Sahibi" olarak gösterilecek
 • Eşleştirme sırasında olan oyuncular artık gelen davetleri kabul edemeyecek
 • Beklemede daveti olan oyuncuların, tekrar oturum açtığında (lobi şampiyon seçimi ekranına girdikten sonra) oyuna girmesine engel olan sorunlara yol açan bir hata giderildi
 • Davet sisteminin özel lobi kapasitesini belirlerken izleyicileri de hesaba katmasına neden olan bir hata giderildi
 • Özel oyun izlerken istemciyi kapatıp yeniden açan oyuncuların tekrar oturum açınca boş bir sayfa ile karşılaşmalarına yol açan tekrar bağlantı kurma sorunu giderildi

Başa dön

Yenilenenler

Kassadin

Eski Kassadin; yüksek hareket kabiliyeti, güçlü engelleme etkileri ve yıkıcı ani hasarı sayesinde kurbanlarını, geri cevap verme konusunda seçeneksiz bırakıyordu (dereceli oynanan her oyunda yasaklamaktan başka). Hele bir de kartopu etkisine kapılıp öne geçtiyse, işler iyice zora giriyordu. Bu yenileme ile hedefimiz, Kassadin'in donanımına karşı daha fazla oynanış seçeneği sunmak. Bu noktada sadece rakamlarda değişiklik yaparak bunu elde edemiyoruz. Örneğin; gidip Kassadin'in hasarını düşürmek, öyle çok da enterasan bir alternatif sunmaz (yani ilk ani hasar dalgasını bir şekilde geçiştirerek, dönüp saldırabilirsiniz). Benzer şekilde, bekleme sürelerini arttırmanın da tek sonucu, birilerini indirmeden önce bir miktar beklemesine sebep olmak.

Nihayetinde, nitelikleri üzerinde toptan bir yenileme uğraşına girişerek, eşsiz hareket kabiliyetine sahip büyüsavar suikastçı temasına vurgu yapmaya karar verdik. Yapılan değişiklikler neticesinde, Kassadin'in savaş başlatmak üzere hareket kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirmesi ve hedefleri katletmek için fırsat kollayıp, çarpışmalara ne zaman girip çıkacağını iyi kestirmesi gerekecek. Burada altını çizmek istediğimiz bir nokta var: bu değişikliklerin amacı, Kassadin'i fırsat buldukça gördüğünü indiren bir şampiyon yerine, sürekli hareket halinde dolaşacak ve bir yandan Boşluk Geçişi ile kendini güvenceye alıp savaşacak rakip arayan saldırgan bir şampiyona dönüştürmektir. Bunun ne kadar büyük bir değişim olduğunun farkındayız, haliyle performansını yakından takip edeceğiz.

Kassadin'in saldırı menzilini arttırdık. Ayrıca pasifini de saldırı hızı vermeyip, birimlerle çarpışmayı göz ardı edecek şekilde değiştirdik. Hiçlik Küresi'nin hasarını düşürdük ve susturma etkisini çıkardık ama odaklanılarak kullanılan yetenekleri engellemeye devam ediyor. Hiçlik Küresi kullanıldığında artık Kassadin'e bir kalkan verecek. Cehennem Kılıcı ise her otomatik saldırı başına pasif olarak ilave büyü hasarı veriyor. Artık etkinleştirildiğinde verdiği büyü hasarı artarak Kassadin'in eksik mana değerinin bir kısmını yeniliyor. Güç Darbesi'nde büyük çaplı bir değişim olmadı, verdiği hasarı bir miktar azalttık. Diğer yandan, Boşluk Geçişi pek çok değişikliğe maruz kaldı. Bekleme süresini kısalttık ve YG yerine artık azami mana ile orantılanıyor. Her yük ile bir sonraki Boşluk Geçişi'nin mana bedeli iki katına çıkacak; ancak mana bedeli ile azami yük değerlerini dengeleyecek şekilde azalttık. Rakip şampiyonlara isabet halinde mana iadesi de yapmayacak artık.

Genel


Görsel Kassadin'in parçaçık efektleri güncellendi!
Saldİrİ Hızı 125 150

Pasif - Hiçlik Taşı


yenİİşlevsel Kassadin artık birimlerle çarpışmayı yok sayıyor
Saldırı Hızı Avantajı Ek saldırı hızına dönüşen azaltılmış büyü hasarı Bundan sonra saldırı hızı vermeyecek

Q - Hiçlik Küresi


yenİİşlevsel Kassadin'e 1,5 saniyeliğine 40/70/100/130/160 (+0,3 Yetenek Gücü) büyü hasarı soğuran bir kalkan verir
yenİİşlevsel Hedefi susturur Artık hedefi susturmak yerine sadece odak gerektiren büyüleri engelleyebiliyor
Hasar 80/110/140/170/200 (+0,7 yetenek gücü) 80/105/130/155/180 (+0,7 yetenek gücü)

yenİW - Cehennem Kılıcı


Pasİf Kassadin'in normal saldırıları hiçlikten enerji çekerek 20 (+0,1 yetenek gücü) ilave büyü hasarı verir.
Aktİf Kassadin, Cehennem Kılıcı'nı yükleyerek bir sonraki normal saldırısının 40/65/90/115/140 (+0,6 yetenek gücü) ek büyü hasarı vermesini ve eksik Mana değerinin %4/5/6/7/8 kadarının yenilemesini sağlar (şampiyonlara karşı %20/25/30/35/40 artar).
Bekleme Süresİ 6 saniye
Mana Bedelİ Bedelsiz
İşlevsel Etkinleştirildiğinde Kassadin'in normal saldırısını sıfırlar

E - Güç Darbesi


Hasar 80/120/160/200/240 (+0,7 yetenek gücü) 80/105/130/155/180 (+0,7 yetenek gücü)

R - Boşluk Geçişi


yenİHasar 80/100/120 (+0,8 yetenek gücü) 80/100/120 (+%2 azami mana)
yenİHasar Yükü Yük başına 50/55/60 (+0,1 yetenek gücü) Yük başına 40/50/60 (+%1 azami mana)
yenİBoşluk Geçİşİ Yükü Yük başına +100 mana bedeli Artık yük başına mana bedeli iki katına çıkıyor
yenİİşlevsel Rakip şampiyonlara isabet halinde mana iadesi Rakip şampiyonlara isabet halinde artık mana iadesi yapmıyor
Bekleme Süresİ 7/6/5 saniye 7/5/3 saniye
Mana Bedelİ 100 75
Azami Yük Sayısı 10 4
Yük Aralığı 8 saniye 12 saniye

Başa dön

Şampiyonlar

Annie

Annie'nin çok yönlülüğü bizim de hoşumuza gidiyor. Ancak, şu anki oynanış tarzına göre taban hasarı kısmen çok yüksek. Hedefimiz Annie'nin donanımı için daha enteresan seçenekler sunabilmek (özellikle de Yok Et güçlendirmesi için), bu maksatla oyun sonlarında daha klasik YG eşyaları topladığı zamanki artışlarını güçlendirme yollarınına baktık.

Yok Et'in bekleme süresini, katletme durumunda (şampiyon veya minyon) yarı yarıya azaltacak şekilde değiştirdik. Ayrıca, Ateşle ve Tibbers üzerinde daha düşük taban hasarına karşın daha fazla YG orantılı artış sağlayacak birtakım oynamalarımız oldu.

Q - Yok Et


yenİİşlevsel Tüm katletmelerde (şampiyon veya minyon) bekleme süresi yarı yarıya kısalır
Taban Hasar 85/125/165/205/245 80/115/150/185/220
Yetenek Gücü Oranı 0,7 0,8

W - Ateşle


Taban Hasar 80/130/180/230/280 70/115/160/205/250
Yetenek Gücü Oranı 0,75 0,85

R - Çağır: Tibbers


Taban Hasar 200/325/450 175/300/425
Yetenek Gücü Oranı 0,7 0,8

Diana

Lich Boğan değişiklikleri Diana'yı bir hayli etkiledi. Biz de gücünü korumak adına bazı özelliklerinde ufak tefek oynamalar yapıyoruz.

Lich Boğan hakkında detaylar için.

Pasif - Gümüşay Bıçağı


Yetenek Gücü Oranı 0,6 0,8

Elise

Yama notlarının önsöz kısmında bahsettiklerimizi yineleyecek olursak; oyunun değişik aşamalarında, farklı güç ve zayıflıkları olan şampiyonları seviyoruz. Ormancı Elise'in oyunun başlarındaki her yola gelen süper güçlü örümcek yönü aşırıya kaçıyordu. Burada yapılan değişiklik, kesinlikle "zayıflatma" denilecek cinsten. Merak etmeyin, Elise'in bu duruma nasıl ayak uyduracağını dikkatle izleyeceğiz .

Nörotoksin / Zehirli Isırık'ın yaratıklara karşı verdiği hasarı düşürdük. Buna karşın Koza'nın sersemletme süresi düşük seviyelerde kısalırken, yüksek seviyelerde daha uzun artık. Ayrıca, Örümcek İnişi'nin bekleme süresini kısaltıp, örümceklerin can değerini düşük seviyelerde azaltıp, yüksek seviyelerde arttırdık.

Q - Nörotoksin


Taban Hasar 40/80/120/160/200 40/75/110/145/180
Yaratıklara azamİ can değerİ yüzdesİ üzerİnden verİlen hasar 60/120/180/240/300 50/75/100/125/150

Q - Zehirli Isırık


Taban Hasar 60/110/160/210/260 60/100/140/180/220
Yaratıklara azamİ can değerİ yüzdesİ üzerİnden verİlen hasar 60/120/180/240/300 50/75/100/125/150

E - Koza


Sersemletme süresİ 1,5 saniye 1/1,25/1,5/1,75/2 saniye

E - Örümcek İnişi


Bekleme Süresİ 26/24/22/20/18 saniye 26/23/20/17/14 saniye

R - Örümcek Hali


Örümceklerİn Canı (Yaklaşık Değerler) 90~260 85~390
Örümceklerİn Canı (Tam Değerler)
90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260
85/95/105/115/125/135/145/160/175/190/210/230/250/275/300/325/355/390

Ezreal

Lich Boğan değişikliklerinin, Ezreal'ın can değeri / ana oynanış tarzını tehlikeye atmadan, YG Ezreal yan tarzını muhafaza etmek için uygun bir fırsat olduğuna kanaat getirdik.

Lich Boğan hakkında detaylar için.

Q - Gizemli Atış


Yetenek Gücü Oranı 0,20 0,40

Fizz

Fizz için Lich Boğan hayli önemli bir eşya. Biz de bu eşya değişikliğini telafi etmek adına küçük balık adamı bir miktar dengeledik.

Lich Boğan hakkında detaylar için.

W - Deniztaşı Zıpkın


Aktİf Yetenek Gücü Oranı 0,15 0,25

Heimerdinger

Yenilendiği günden bu yana Heimerdinger'i yakından gözlüyoruz ve oyun sonlarında biraz yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Taretlerin normal saldırıları, insanların farkında olduğundan çok daha fazla hasar vermekte, haliyle biz de güçlerini içlerinde en "gösterişlisi" olan Işın'a bağlı hale getirdik. Bu sayede Heimerdinger her iki saldırı tipinde de (normal top ve ışın) azami tesir için taretlerin konumlandırmasına özen göstermek durumunda.

Heimer'e görsel güncelleme geldi! Hareket hızını arttırıp, taretlerinde bazı değişiklikler yaptık. Taret can değeri artık YG ve şampiyon seviyesi oranında artacak. Taretlerin normal saldırıları ise artık genel BSA (Bekleme Süresinde Azalma) yerine, taret ışınlarının bekleme süresini azaltıyor. Son olarak, Heimer taretlerine belli bir minyona saldırma emri vermediyse, son vuruşu yapmada taretler daha fazla zorlanacak.

Genel


Heimerdinger'e görsel güncelleme geldi, on numara saç tıraşı da yanında bedava! Detaylı güncelleme listesi burada.

Taban Hareket Hızı 335 340

Q - H-28G Evrim Tareti


yenİİşlevsel Heimerdinger yeniden doğduğunda artık azami miktarda mühimmatı olacak
yenİİşlevsel Taret Can değeri bundan sonra seviyeye bağlı olarak değişen oranda Yetenek Gücüne göre artış gösterecek (1-8. seviyelerde sabit Yetenek Gücü oranı 0,05 / 9-18. seviyeler arasında seviye başına 0,035 artış / 18. seviyede 0,40 artış)
yenİİşlevsel Taretlerin normal saldırıları artık %1/2/3/4/5 Işın yüklenmesi yeniliyor
yenİİşlevsel Bekleme süresinde azalma ışın bekleme süresini etkiler Bekleme süresinde azalma bundan böyle Işın bekleme süresini etkilemeyecek
Yapay Zekâ Taretlerin yapay zekâsı, Heimer belli bir minyona saldırma emri vermediyse, son vuruşu yapmada eskisine kıyasla daha çok zorlanacak

Kog'Maw

Ölümün Salyaları'nın düşük olan kullanma menzili oyun sonlarında çoğu zaman Kog'un Biyo-Büyü Salvosu ile güçlenmiş saldırı menzili ile uyuşmuyordu. Biz de Kog'Maw'ın gülle fırlatan, tank parçalayan, salya saçıcı, insan yiyen mor kuçu canavarı rolünü iyice belirginleştirelim dedik.

Ölümün Salyaları artık daha uzun menzile sahip ve düz bir hat üzerinde beceri atışı ile kullanılıyor. Taban hasarı daha yüksek ve hedefin zırhı ile büyü direncini parçalıyor.

Q - Ölümün Salyaları


yenİİşlevsel Hedef alınarak kullanılan yetenek Artık düz bir hat üzerinde beceri atışı ile kullanılıyor
yenİZırh ve Büyü Dİrencİ Parçalama Sabit 5/10/15/20/25 %20/22/24/26/28
Menzİl 625 1000
Taban Hasar 60/110/160/210/260 80/130/180/230/280
Yetenek Gücü Oranı 0,7 0,5

W - Biyo-Büyü Salvosu


yenİMana Bedelİ 50 Artık mana bedeli yok

R - Canlı Havan


gİderİlen hata Metin ipucu, yalnızca taban hasar değerinin şampiyonlara karşı yükseldiğini yansıtacak şekilde düzeltildi

Nautilus

Nautilus'e gösterdiğimiz sevgi ve şefkat sayesinde kendini ormanda daha güvende hissedecek ve oyun sonlarında daha orantılı artışlar görebilecek (bilhassa oyun başlarındakine kıyasla).

W - Titan'ın Gazabı


Bekleme Süresİ 22/21/20/19/18 saniye tüm seviyelerde 18 saniye
Ek Can Oranı %10 %15

Sivir

Yenilendiği günden beri Sivir'i gözlemliyoruz. Yapılan dengelemeler; Sivir'in rakipleri ile yüz yüze gelmeden, onları kuleye kadar otomatik olarak sürmesi sonucu koridorda sağlıksız üstünlük kurmasına karşı düşünüldü. Mana bedellerinin artması ve Büyü Kalkanı'nın mana yenilemesinin güçlendirilmesi ile Sivir'in yeteneklerini kullanırken daha fazla risk alması gerekecek.

Q - Bıçaklı Bumerang


İsabet alan rakİp başına azalan hasar %10 %15 (minimum %40 hasar devam ediyor)

W - Seken Atış


Mana Bedelİ 40 60

E - Büyü Kalkanı


Mana Yenİleme 60/75/90/105/120 80/95/110/125/140

Skarner

Skarner'ı önceden yapılan değişikliklerden sonra izleyeceğimizi söylemiştik, buna aynen devam ediyoruz. 4.3 yamasındaki güçlendirmeler doğru yönde yapılmıştı; ama görünüşe göre Skarner'ın birazcık daha güvenilirliğe ihtiyacı var.

E - Parçacık


Atış Genİşlİğİ 60 70
Atış Hızı 1400 1500

Thresh

Bir ruhun Thresh'ten aslında kaçabileceğini fark etmesi için 8 saniye yeterli bir süre. Ruh toplamaya elverişli sürenin kısalması, Thresh'in uzakta kalan ruhları toplamaya kalkıştığında daha çok risk alması demek.

Pasif - Felaket


Ruh Kaybolma Süresİ 15 saniye 8 saniye

Tristana

Seri Ateş'i doğru kullanmak için zamanlama ve fırsat kollama önemlidir (mana harcamak değil!), bunu açıklığa kavuşturuyoruz.

Q - Seri Ateş


yenİMana Bedelİ 50 Artık bedelsiz

Twisted Fate

Twisted Fate, gücünü muhafaza etmek adına Lich Boğan'ın getirdiği fazladan hasara güvenen bir başka LB sever şampiyondu. Lich Boğan'ı bir miktar törpülediğimiz için İskambil Ustası'nın yüzünü güldürecek bir şeyler yapalım dedik.

Lich Boğan hakkında detaylar için.

W - Bir Kart Seç


Yetenek Gücü Oranı 0,4 0,5

E - Şans Destesi


Yetenek Gücü Oranı 0,4 0,5

Vi

Tankımsı eşyalar donandığında Vi çok hasar vermeye başlıyor. Biz ise onu en iyi yaptığı şeye (önüne gelene yumruğu geçirmek) geri dönmeye teşvik etmek istiyoruz. Saldırı ve Darp'a getirilen değişiklik ile rakipler, erkenden başlayan şiddetli baskınlardan kafalarını kaldırıp soluklanabilecek, ayrıca kötü planlanmış ultileri kendi menfaatlerine çevirme fırsatına daha fazla sahip olacak.

Duvar Delen artık daha düşük taban hasara sahip, ama SG artış oranı daha yüksek. Ayrıca, Saldırı ve Darp'ın ilk iki kademedeki bekleme süresini arttırıp, ikincil hedefleri kenara savurma süresi ile mesafesini düşürdük.

Q - Duvar Delen


Asgarİ hasar 50/80/110/140/170 (+0,7 İlave Saldırı Gücü) 50/75/100/125/150 (+0,8 İlave Saldırı Gücü)
Azamİ hasar 100/160/220/280/340 (+1,4 İlave Saldırı Gücü) 100/150/200/250/300 (+1,6 İlave Saldırı Gücü)

R - Saldırı ve Darp


Bekleme Süresİ 130/105/80 saniye 150/115/80 saniye
İkİncİl hedeflerİ kenara savurma süresİ 0,5 saniye 0,25 saniye
İkİncİl hedeflerİ kenara savurma mesafesİ 350 250

Başa dön

Küçük Değişiklikler ve Giderilen Hatalar

Dönüş

Artık korunmakta olan bir hedefe isabet eden saldırılar ile hasar veren büyüler, gelen hasar koruma kalkanını kırmasa bile dönüş büyüsünü engelleyecek

Orman

Büyük orman canavarları katledildiğinde görülen can yenilenme parçacık efektini süsledik. Şimdi %100 daha fazla fırdöndülü.

Fiora

R - Kılıç Dansı


gİderİlen hata Kılıç Dansı engellendiği zaman bazı durumlarda Fiora'nın Sıçra kullanmasını engelleyen bir hata giderildi

Karthus

Karthus hayalet suretindeyken bazı eşya güçlendirme etkilerinin değişen sürelerde kaybolmasına yol açan bir hata giderildi. Bu yamanın ardından gözümüz Karthus'un üzerinde olacak, zira bu düzeltme ile daha da ölüyken verdiği hasarda artış görülecek.

Pasif - Ölüm Tanımaz


gİderİlen hata Zombiye dönüştükten sonra Karthus'un; Rabadon'un Şapkası, Son Fısıltı ve Hiçlik Değneği eşyalarından gelen etkileri değişen sürelerde kaybetmesine yol açan bir hata giderildi

LeBlanc

E - Hayali Zincir


gİderİlen hata Hayali Zincir kullanımının ardından, ikinci etkinin LeBlanc menzil dışına çıkmış olsa bile rakibi yere sabitlemesine neden olan bir hata giderildi

Lux

Son Parıltı'nın hedef alma göstergesini güncelliyoruz. Otomatik kullan tercih eden oyuncular, büyünün menzilini daha rahat görebilecek.

R - Son Parıltı


yenİİşlevsel Yetenek seçildiği zaman artık hedef işareti görüntülenecek

Quinn

Yapılan değişiklik ile Valor'un canı ne istiyor tahmin etmek yine oyuncuya kalıyor; ama en azından artık ne zaman mola verdiğini ve kendi başına size yardımcı olamayacağını bileceksiniz.

Pasif - Alıcı Kuş


İşlevsel Valor, kısa süre önce bir hedefi işaretlediği için kendi başına başka bir hedefi işaretleyemeyecek olduğunda "beklemede" olarak görülecek

Udyr

E - Ayının Haşmeti


gİderİlen hata Udyr'in aynı hedefi 6 saniyede bir sersemletebileceğini gösteren hatalı metin ipucu, 5 saniye olarak düzeltildi

Vel'Koz

Genel


Görsel Vel'koz'un kostümsüz görsel dokusunu güncelledik!

Yorick

Yorick'in Ölüm Alâmeti ile dirilttiği hedefin bazı eşya güçlendirme etkilerini değişen sürelerde kaybetmesine yol açan bir hata giderildi. Bu yamanın ardından Yorick'i gözlemliyor olacağız, zira bu düzeltme Ölüm Alâmeti'nin gücünü arttıracak.

Q - Savaş Alâmeti


gİderİlen hata Yorick'in Savaş Alâmeti'ni kullandıktan sonra kalıcı olarak birimlerle çarpışmayı yok saymasına yol açan bir hata giderildi.

R - Ölüm Alâmeti


gİderİlen hata Ölüm Alâmeti hedefinin, zombiye dönüştükten sonra Rabadon'un Şapkası, Son Fısıltı ve Hiçlik Değneği eşyalarından gelen etkileri değişen sürelerde kaybetmesine yol açan bir hata giderildi.

Başa dön

Eşyalar

Lich Boğan

Yüksek tesirli YG patlaması yüzünden Lich Boğan kullanan şampiyonlarla geçmişten bugüne pek çok sorun yaşadık. Şampiyonlarla uğraşmak yerine bu sefer eşyanın kendisini inceliyoruz. Lich Boğan, ani hasar kapasitesini optimize etmek isteyenler tarafından kullanılan Ölümateşi Pençesi'nin aksine, büyü salvolarının arasına normal saldırılar sıkıştıran YG şampiyonları için hasar takviyesi olarak tasarlandı. Bu yamadaki düzenleme ile, hasar verebilmek adına karakteristik olarak Lich Boğan'a bağımlı olan şampiyonlara göz atma fırsatımız oldu. Şimdilik Diana, Ezreal, Fizz ve Twisted Fate'i dengelemek adına güçlendirdik; ancak bir süre daha oyunu yakından takip ederek bu değişikliğin ardından yardıma ihtiyacı olan başkaları var mı belirleyeceğiz.

Lich Boğan'ın hasarını düşürüyoruz.

Güçlendİrİlmİş Hasar 50 (+0,75 yetenek gücü) büyü hasarı verir %75 Taban SG (+0,5 Yetenek Gücü) kadar büyü hasarı verir

Ziynetler (Totem Uğuru, Arayıcı Mercek, İzleme Küresi)

Oyuncuların büyük bir kısmı, bilinen istila yollarını korumada erkenden yerleştirilen Totem Uğuru'na güvenmekteydi ve bunun sonucunda karşı tarafın erken saldırganlığına balta vurulmuş oluyordu. İstila, bir takım stratejisi olarak makul bir taktik ve öyle kalmasını istiyoruz, umarız bu işe yarar. Ziynet değiştirme bekleme süresindeki kısalma ise daha fazla esnekliğe imkan tanıyacaktır.

Başlangıç Bekleme Süresİ (tüm zİynetler İçİn) 90 saniye 120 saniye
Değİştİrme Bekleme Süresİ (tüm zİynetler İçİn) 180 saniye 120 saniye

Wriggle Serisi

Şu sıralar Wriggle serisindeki eşyalar üzerinde çalışıyoruz. 4.5 yaması ile Wriggle'ın Feneri'nin geçireceği "evrim" sonucunda belli miktarda yaratık katledildiğinde Yaban Alevi isimli daha güçlü bir eşyaya dönüşecek. Tekrar ediyorum, bu eşya 4.5 yaması ile çıkacak, şimdilik mevcut Madred ve Wriggle eşyalarına yapılan ufak değişiklikler ile idare edin.

Burada asıl hedefimiz, normal saldırı ağırlıklı şampiyonların kullanabileceği orman eşyaları serisindeki "kayıp halkayı" doldurmak. "Taşıyıcı" ormancıların, oyun başlarında daha zayıf olup, bunun karşılığını orta ve son kısımlarda ödeyecek bir eşyaları olsun istiyoruz.

Madred'in Pençeleri bundan böyle zırh yerine saldırı hızı verecek. Wriggle'ın Feneri ise zırh ve saldırı hızı yerine, saldırı gücü ve biraz daha fazla saldırı hızı verecek.

Madred'in Pençeleri

yenİTarİf Dokuma Zırh + Avcı Palası + 100 altın (toplam bedel 700a) Hançer + Avcı Palası + 50a (toplam bedel 750a)
yenİSaldırı Hızı +%15 Saldırı Hızı
Zırh +20 Zırh Kaldırıldı
Pasİf Sakatlama Yaratıklara karşı normal saldırılar isabet halinde 60 ilave büyü hasarı verir ve 5 can değeri kadar iyileştirir Yaratıklara karşı normal saldırılar isabet halinde 60 ilave büyü hasarı verir ve 8 can değeri kadar iyileştirir

Wriggle'ın Feneri

yenİTarİf Madred'in Pençeleri + Hançer + Hançer + 150 altın (toplam bedel 1650 altın) Madred'in Pençeleri + Uzun Kılıç + Hançer + 140 altın (toplam bedel 1650 altın)
yenİSaldırı Gücü +12 saldırı gücü
Saldırı hızı %25 %30
Zırh +20 Zırh Kaldırıldı
Pasİf altın avantajı Canavarlardan alınan altın %40 artar Canavarlardan alınan altın %30 artar
Pasİf Sakatlama (Değişmedi) Canavarlara karşı yapılan normal saldırılar isabet halinde 100 ilave büyü hasarı verir ve 10 can değeri kadar iyileştirir.
Aktİf (Değişmedi) 180 saniyeliğine çevresinin görülmesini sağlayan bir görünmez totem yerleştirir (bekleme süresi: 180 saniye)

Başa dön

Sihirdar Büyüleri

Işınlan

Işınlan büyüsünü seçenlerin sahip olduğu saldırıya dönük baskıdan yana bir sorunumuz yok; ama savunmaya yönelik kullanımını (üssün korunması veya koridor geri kazanma) biraz okşasak iyi olur.

yenİİşlevsel Dost bir kuleye ışınlanılırsa, Işınlan'ın bekleme süresi 100 saniye kısalır (toplamda 200 saniye bekleme süresi var. Işınlan başka bir nesne üzerinde kullanılırsa 300 saniye)
İptal Etme Cezası Aktif bir ışınlanma iptal edildiğinde, Işınlan'ın bekleme süresi 150 saniye 200 saniye olarak değişir

Görsel Güncellemeler

Genel oynanışın daha kolay okunabilir, daha tatmin edici ve içgüdüsel olmasına yönelik çabalarımız devam ediyor. Daha güzel görünmesi de bu çabaya dahil.

 • Bariyer'in parçacık ve ses efektleri güncellendi
 • Şifa'nın parçacık ve ses efektleri güncellendi
 • Işınlan'ın parçacık ve ses efektleri güncellendi
 • Tutuştur'un parçacıkları güncellendi
 • Hayalet'in ses efektleri güncellendi
 • Sihirdar profili kısmında yer alan büyüler sekmesindeki ekran görüntüleri, yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.

Başa dön

Uğursuz Korkuluk

Renekton

3'e 3'lük maçlarda timsah dostumuz bir hayli zorlayıcı olabiliyor, o yüzden kendisini biraz sakinleştiriyoruz.

R - Sahip


İlave Can 300/450/600 200/350/500
Sanİye başına hasar 40/70/100 30/60/90

Syndra

Bir alan kontrol büyücüsü olarak Syndra'yı 5 saldırgan rakibi savuşturabilecek şekilde tasarladık ve dengeledik, haliyle 3'e 3 maçlarda fazla güçlü kaçabiliyor.

Q - Zayıflara Acıma


Bekleme Süresİ 18/16,5/15/13,5/12 saniye 20/18,5/17/15,5/14

R - Güç Patlaması


Bekleme Süresİ 100/90/80 saniye 120/105/90 saniye

Başa dön

Kristal Koruluk

Talon

Talon'un görünmezliği, totemsiz haritalarda cidden güçlü oluyor. Bunu telafi etmek adına bekleme süresi ile oynamaya karar verdik. Ayrıca oyun ortası ve sonlarındaki ani hasarını da düşürüyoruz, çünkü çok yüksek.

Q - Noxus Diplomasisi


Taban Hasar 30/60/90/120/150 30/55/80/105/130

R - Gölge Saldırısı


Bekleme Süresİ 75/65/55 saniye 85/75/65 saniye

Thresh

Thresh'in Dominion'daki ruh toplama hızı, Sihirdar Vadisi'ndekine kıyasla oldukça düşük. Bu da niteliklerinin sönük kalmasına neden oluyor. Diğer tanklar ve desteklerle aynı düzlemde olması adına biraz kendisine yardım edeceğiz.

Pasif - Felaket


Toplanan Her Ruh İçİn 1 ruh = 1 yük 1 ruh = 4 yük

R - Hücre


Bekleme Süresİ 150/140/130 saniye 120/110/100 saniye

Başa dön


3 years ago